قیمت روز کامیون؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش کامیون نیوز – ما در این بخش سایت قیمت انواع کامیون را برای شما به نمایش گذاشته ایم و سعی کردیم قیمت های لحظه ایی انواع کامیون صفر و قیمت انواع کامیون کارکرده را برای شما منتشر کنیم..قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیون که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.

دقت فرمایید قیمت کامیون ها با توجه به نوسانات بازار لحظه ایی است و از همین نظر قیمت کامیون هایی که اعلام می‌شود حدودی است و حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت هر کامیون می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

نام سال ساخت KM قیمت روز (تومان)
دیما ۱۴۰۲ ۰
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتا۵۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کامل۵۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شکموتو ۱۴۰۲ ۰
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۲ ۰
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرس ۱۴۰۲ ۰
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتامان جدید ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ویرا ۴۹۰(شاکمان) ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۸۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰۰۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۶۰ ۱۳۸۵ ۲۲۰۰۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۲۰۲۰ ۱۰۰۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۱۳۹۷ ۵۰۰۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیاجی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۵۰۰۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۲۰۱۴ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی نیوفیس نرمال ۲۰۲۳ ۰
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۳ ۰
۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو پرمیوم۴۶۰ ۲۰۱۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ایکس اف ۲۰۲۲ ۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ایکس جی ۲۰۲۲ ۰
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۴۸۰سقف بلند ۲۰۲۰ ۳۰۰۰۰۰
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۴۸۰سقف کوتاه ۲۰۲۰ ۳۰۰۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۵۳۰سقف بلند ۲۰۲۰ ۳۰۰۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۵۳۰سقف کوتاه ۲۰۲۰ ۳۰۰۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۴۶۰ سقف بلند ۲۰۱۷ ۴۰۰۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۵۱۰ سقف بلند ۲۰۱۷ ۴۰۰۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف یوتری ۲۰۱۳ ۱۲۰۰۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۱۳۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۸۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۹۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام باری دهچرخ ۱۳۸۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۲ کمپرسی ۱۳۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۳ کمپرسی ۱۳۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ایکس ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتگو باری دهچرخ ۱۳۸۶ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز اکسوز تک ۱۹۳۵ ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور جفت کمپرسی ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو باری دهچرخ ۱۳۸۹ ۲۰۰۰۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اویکو هشت چرخ ۱۳۹۲ ۲۰۰۰۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو باری ۱۴۰۲ ۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو تک کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دوو باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours