فهرست نمایندگی های مجاز جهت جمع آوری مدارک و فاکتورهای بیمه تکمیل درمان رانندگان کامیون

به گزارش کامیون نیوز – بعضی از آزمایشگاه ها برای اینکه پول خود را نقدی بگیرند اعلام می کنند که با بیمه دانا قرارداد ندارند که پس از دریافت پول فاکتور صادر می کنند آن هم پس از تحویل فاکتور به نماینده بیمه حدود سه ماه پرداخت آن زمان می برد.

 فهرست نمایندگی های مجاز جهت جمع آوری مدارک و فاکتورهای بیمه تکمیل درمان رانندگان کامیون استان اصفهان اعلام شد.یکی از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این مورد توضیح داد: رانندگان کامیونی که جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه می کنند لازم است اول مطمئن شوند که آن مرکز ، با بیمه دانا قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان دارد؟

محمد اتحادی افزود: همچنین رانندگان کامیون باید آگاه باشند که هر مبلغی که برای آزمایشات کاربر حساب می شود ۱۰ درصد مبلغ آن را بیمه شده پرداخت می کند.

این راننده کامیون تاکید کرد: در ضمن بعضی از آزمایشگاه ها برای اینکه پول خود را نقدی بگیرند اعلام می کنند که با بیمه دانا قرارداد ندارند که پس از دریافت پول فاکتور صادر می کنند آن هم پس از تحویل فاکتور به نماینده بیمه حدود سه ماه پرداخت آن زمان می برد.

فهرست نمایندگی های مجاز استان اصفهان جهت جمع آوری مدارک و فاکتورهای بیمه تکمیلی درمان رانندگان برای ارایه فاکتور در ادامه آمده است:

نامه بیمه تکمیلی

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours