قیمت کامیون ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | قیمت روز ماشین سنگین و انواع کشنده

به گزارش کامیون نیوز –  ما در این بخش سایت قیمت انواع کامیون را برای شما به نمایش گذاشته ایم و سعی کردیم قیمت های لحظه ایی انواع کامیون صفر و قیمت انواع کامیون کارکرده را برای شما منتشر کنیم..قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیون که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.

دقت فرمایید قیمت کامیون ها با توجه به نوسانات بازار لحظه ایی است و از همین نظر قیمت کامیون هایی که اعلام می‌شود حدودی است و حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت هر کامیون می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

نام سال ساخت KM قیمت روز (تومان)
دیما ۱۴۰۲ ۰
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتا۵۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کامل۵۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شکموتو ۱۴۰۲ ۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۲ ۰
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرس ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ویرا ۴۹۰(شاکمان) ۱۴۰۲ ۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۰
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۰
۶٫۱%
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۰
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۸۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۶۰ ۱۳۸۵ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۲۰۱۸ ۱۰۰۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۱۳۹۷ ۴۰۰۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیاجی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۵۰۰۰۰۰
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۲۰۱۴ ۲۰۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس نرمال ۲۰۲۳ ۰
۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۳ ۰
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو پرمیوم۴۶۰ ۲۰۱۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۰
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۰
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف کارکرده ۲۰۱۹ ۳۰۰۰۰۰
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف یوتری ۲۰۱۳ ۱۲۰۰۰۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۱۳۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۸۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۹۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام باری دهچرخ ۱۳۸۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۲ کمپرسی ۱۳۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۳ کمپرسی ۱۳۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ایکس ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتگو باری دهچرخ ۱۳۸۶ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز اکسوز تک ۱۹۳۵ ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور جفت کمپرسی ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو باری دهچرخ ۱۳۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اویکو هشت چرخ ۱۳۹۲ ۲۰۰۰۰۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو باری ۱۴۰۲ ۰
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو تک کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوو باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours