قیمت گذاری محصولات شرکت خصوصی، حق سهامدار است

به گزارش کامیون نیوزبرخی حاضران در این نشست، قیمت گذاری محصولات را جزو حقوق و منافع سهامداران دانستند و دخالت‌های بیرون از هیات مدیره راتضییع حقوق خود دانستند و از هیات مدیره شرکت خواستار پیگیری از حقوق از دست رفته شدند.

یکی از حاضران در مجمع سالیانه گروه بهمن، به تفاوت قیمت گذاری محصولات مشابه رقبا با بهمن موتور اعتراض کرد و خواستار تلاشهیات مدیره برای ممانعت از تداوم این وضعیت تبعیض آمیز شد. سهامداران قیمت گذاری دستوری منجر به از بین رفتن منافع آنها ازسرمایه گذاری خود می‌شود که باید توسط هیات مدیره پیگیری شود.

قیمت گذاری از حقوق سهامداران است

«قیمت گذاری می‌تواند در سود و زیان شرکت موثر باشد و به همین خاطر جزو حقوق سهامداران است و کسی نمی‌تواند غیر ازسهامداران یا کسانی که آنها اجازه داده‌اند در قیمت گذاری دخالت کند» این جملات را یکی از سهامداران معترض بیان می‌کند و نسبتبه مداخلات در قیمت گذاری و دخالت برخی نهادها در روش‌های فروش انتقاد دارد. این سهامدار می‌گوید برخی نهادها با دخالت‌هایخود به سرمایه‌گذاری‌های او آسیب زده و او را متضرر کرده‌اند.

اشاره معترضان در این نشست به دو تصمیم اخیر دولت در خصوص قیمت گذاری دستوری و الزام خودروسازان به فروش محصولاتسواری در سامانه یکپارچه صورت گرفت. آنها معتقد بودند روش فروش خودرو در بورس کالا می‌تواند راهکاری میانه برای ایجاد تعادل دربازار و حفظ منافع سهامداران باشد.

«شرکت با سرمایه‌ای که از جانب سهامداران خصوصی بدست آورده، تولید می‌کند و خود را توسعه می‌دهد بنابراین در بخش خصوصیکسی نباید نسبت به قیمت محصولات تصمیم گیری کند و این جزو حقوق سهامداران و سرمایه گذاران است. » این گروه از سهامداران،قیمت گذاری محصولات در بخش خصوصی را حق سهامداران می‌دانستند.

جمشید ایمانی: برای حفظ حقوق سهامداران مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم

« مخالفت ما با قیمت گذاری دستوری برای حفظ حقوق سهامداران است اما خود را ملزم به رعایت قانون می‌دانیمجمشید ایمانیرئیس هیات مدیره گروه بهمن با بیان این جمله افزود: «در شرایط فعلی قانون حاکم بر کشور محدودیت‌های اعمال می‌شود که آنها رارعایت خواهیم کردوی در همین رابطه به سهامداران اطمینان داد که این شرکت مدافع منافع سهامداران خود خواهد بود و در جلساتکارشناسی و تخصصی دلایل مخالفت با قیمت گذاری دستوری و محدودیت در روش‌های فروش را با مسئولین امر در میان گذاشته و اینتلاش‌ها و مذاکرات ادامه دارد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours