تبدیل مجتمع های خدماتی رفاهی رانندگان ناوگان عمومی به نمایشگاه کامیون؟

به گزارش کامیون نیوز – شماری از رانندگان و کامیونداران می گویند: در برخی شهرها و استان ها، مجتمع های رفاهی پس ازمدتی نمایشگاه و گاراژ شده اند.

یکی از رانندگان کامیون در این باره گفت: استان اصفهان از جمله استان های است از نظر تکریم مسافر و ارایه خدمات به مسافران و رانندگان از استان های دیگر جایگاه بهتری دارد.

او ادامه داد: در مقابل در استان های کرمانشاه و چند استان دیگر بهره برداران با گرفتن مجوز احداث مجتمع بین راهی، پس از مدتی این مجتمع ها را به نمایشگاه کامیون و گاراژ تانکرها و باربری بین راهی تبدیل کرده اند.

وی افزود: لازم است استانداران دقت شود که منابع طبیعی به بهانه احداث مجتمع خدماتی رفاهی به گاراژ و نمایشگاه تبدیل و تخریب نشود.

به گفته این راننده کامیون در اسلام آبادغرب،  عجب شیر، بوکان، دیواندره و خیلی مکان ها و استان های دیگر،  مجتمع های رفاهی پس ازمدتی نمایشگاه و گاراژ شده اند.

به گفته وی صرف داشتن یک جایگاه بنزین و گازوییل در یک مکان نمی توان نام آن را مجتمع رفاهی نامید.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours