جدیدترین قیمت روز انواع کامیون و کشنده ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

به گزارش کامیون نیوز – در جدول زیر می توانید جدیدترین قیمت کامیون را مشاهده کنید.

 

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
FH۵۴۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف ۵۳۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
FH۵۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده پیلسان ۴۸۰ ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده دیما ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده دافران ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده KX ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده شاکمن ۵۲۰ ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشنده امپاور ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی ۴۸۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون ۴۳۰ جدید ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک محور ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت محور ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
آمیکو باری ۲۶۳۱ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آمیکو کمپرسی ۲۶۳۱ ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آمیکو میکسر ۲۶۳۱ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ (باری) ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
بنز ۱۹۲۴ (کمپرسی) ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز ۲۶۲۴ (باری) ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
بنز ۲۶۲۴ (کمپرسی) ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کشنده دوو ۴۴ تن ۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت انواع کامیونت

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
فورس ۸٫۵ تن (خوابدار) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فورس ۶ تن (بدون خواب) ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فورس ۶ تن (خوابدار) ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
شیلر ۶ تن ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰
کامیونت ایسوزو (۶ تن) ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
کامیونت ایسوزو کمپرسی (۶ تن)
کامیونت ایسوزو (۸٫۴ تن) ۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کامیونت جک (۶ تن) ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونت جک (۸٫۵ تن) ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کامیونت جک (۹ تن) ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای DH۶۵ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای DH۷۸ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours