شرکت های حمل و نقل دستورالعمل سازمان راهداری را در مورد کمیسیون نقض کردند

به گزارش کامیون نیوز – در این دستور العمل عنوان شده که از تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ کلیه شرکت های حمل و نقل موظف هستند، بخشی از هزینه صاحبان کالا را از راننده دریافت نمایند.

در ادامه این دستور العمل آمده است: کمیسیون دریافتی از رانندگان ۲۸ درصد و شامل ۱۰ درصد حق شرکت بعلاوه ۹ درصد هزینه بارگیری و بندری و دیماند، باسکول، ضد عفونی، جرثقیل، لیفتراک و غیره بعلاوه بیمه بار و بیمه تکمیلی رانندگان می باشد.

این در حالی است که در بخشنامه تاریخ هفتم فرودرین ماه سال ۱۳۹۸ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید شده است که پرداخت هزینه ها و مراودات تجاری بین شرکت های حمل و نقل و صاحبان کالا ارتباطی به رانندگان نداشته و رانندگان الزامی به مشارکت در امور یاد شده ندارند.

نامه سازمان راهداری

 

نامه سازمان راهداری

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours