احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین باری در مبادی شیراز

به گزارش کامیون نیوز؛ به نقل از خبرگزاری مهر، رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهری شهرداری شیراز از احداث توقفگاه خودروهای سنگین و نیمه سنگین باری در مبادی وروی شهر شیراز و تبدیل عمده بار به خرده بار خبر داد.

آرش نعمتی با بیان اینکه یکی از اقدامات این سازمان ایجاد توقفگاه خودروهای سنگین در مبادی ورودی شهر است، گفت: طبق دستورالعمل وزارت کشور در ورودی‌های هر شهر توقفگا ه‌هایی ایجاد می‌شود تا خودروهای سنگین و نیمه سنگین در ابتدای ورودی شهرها توقف و اقدام به تبدیل عمده بار به خرده بار نمایند.

نعمتی افزود: در این توقفگاه‌ها خودروهای سنگین باید عمده بار را به خرده بار تبدیل کنند. اما اگر نوع بار به صورتی است که امکان تبدیل به خرده بار نباشد، مانند مصالح ساختمانی، می‌بایست براساس ساعت مجاز وارد شهر شوند.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours