آخرین قیمت کامیون در بازار آزاد + جمعه پنجم اردیبهشت

به گزارش کامیون نیوز –  قیمت خودروهای تجاری در بازار ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

شیلرمدل ۱۴۰۱ : ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن : ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن جاخوابدار: ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵تن مدل ۱۴۰۱: ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی: ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری: ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری: ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی: ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰: ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۵‌.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیما: ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵: ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوجفت مدل ۱۴۰۱: ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل مدل ۱۴۰۱: ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون اتوماتیک: ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمتهای فوق برای مدل ۱۴۰۲، با پلاک گذر (بجز کشنده)، ومالیات نقل و انتقال خودرو باخریدار می باشد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours