بهبود مصرف سوخت کامیون با مصرف روغن موتور با ویسکوزیته پایین

به گزارش کامیون نیوزمصرف سوخت بزرگترین قسمت هزینه در صنعت حمل و نقل محسوب می‌شود که فناوری و تکنولوژی‌های جدید امروزه درحال بهبود بهرهوری و کاهش مصرف آن هستند. علاوه بر این کاهش مصرف سوخت موجب کاهش آلایندگی‌ها و در نتیجه هوای باکیفیت و سالم درشهرها خواهد شد.

نقش روغن موتور در بهبود عملکرد موتور و بهبود مصرف سوخت با وجود اینکه معمولا نادیده گرفته می‌شود اما انکار نشدنی است. برای افزایش راندمان موتور و کاهش مصرف سوخت کامیون، روغن های موتور با ویسکوزیته پایین انتخابی کلیدی و موثر محسوب می‌شوند.

کاهش مصرف سوخت با روغن موتورهای با ویسکوزیته پایین

این نوع روغن موتور به آسانی در داخل موتور جریان پیدا می‌کند و در عین کاهش کشش و پمپاژ و اصطکاک چرخشی موتور، موجبمی‌شود موتور سوخت بسیار کمتری مصرف کند تا به حداکثر توان خروجی خود رسیده و در نتیجه مصرف سوخت بهبود پیدا کند.

روغن‌های موتور با ویسکوزیته پایین مانند روغن موتورهایی با ویسکوزیته بالاتر نقش کلیدی و مهمی در محافظت از سخت‌افزار داخلیموتور در برابر سایش و اصطکاک دارند.

روغن موتورهای با ویسکوزیته پایین‌ مانند روغن‌های Petro-Canada DURONTM Advanced 5W-30، بسیار مناسب موتورهایمدرن بوده و در واقع، روغن‌ موتورهای API FA-4 نسبت به API CK-4، صرفه‌جویی سوخت بیشتری دارند.

استفاده از روغن موتورهای با ویسکوزیته پایین، کاهش هزینه‌هایی همچون روغن موتور اضافی، فیلتر و سوخت را به دنبال دارد که بخشبزرگی از هرینه‌های صنعت حمل و نقل محسوب می‌شوند.

این مزایا باعث شده است تا صنعت حمل و نقل به مرور مصرف روغن موتورهای غلیط و سنگین را کاهش دهد و میزان مصرف روغنموتورهای با ویسکوزیته پایین بسیار افزایش پیدا کند.

در انتها حتما قبل از انتخاب یک روغن موتور جدید یا ایجاد هر گونه تغییر در کار با کامیون و ماشین سنگین خود، حتماً به دفترچهراهنمای سازنده تجهیزات اصلی (OEM) و یک متخصص خدمات فنی مراجعه کنید زیرا استفاده از روغن موتور نامناسب می تواندمنجر به افزایش سایش و اصطکاک قطعات و در نتیجه به مرور آسیب رساندن به آن‌ها شود.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours