تمدید موقت بیمه تکمیلی رانندگان کامیون

به گزارش کامیون نیوز – بر اساس دستور العمل تاریخ 27 اسفند ماه 1401، بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا تا اطلاع ثانوی با شرکت بیمه گر قبلی تمدید شده است.

به گزارش تین نیوز ، آن چنان که در این دستورالعمل تاکید شده، به منظور پیشگیری از ایجاد تنش های اجتماعی و نگرانی رانندگان از عدم استمرار خدمات بیمه تکمیلی و همچنین عدم قطع خدمات به رانندگان و خانواده های تحت تکفل آنان، خدمات بیمه تکمیلی رانندگان تا اطلاع ثانوی به صورت موقت با شرایط قبلی تمدید شده است.

 

نامه بیمه تکمیلی

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours