پول خروجی که ترکیه از کامیون‌های ایرانی می‌گیرد!

به گزارش کامیون نیوز – ترکیه در اقدامی جدید علیه حمل و نقل بین المللی ایران، از یکشنبه پیش تا کنون از کامیون های ایرانی در هنگام خروج از این کشور مبالغی را به ازای میزان کیلومتری که هر کامیون در  خاک این کشور طی کرده، دریافت می کند.

به گزارش تین نیوز ، این اقدام ترکیه با هدف مقابله به مثل با ایران است که از ناوگان ترکیه ای هنگام ورود به ایران مابه التفاوت قیمت سوخت دریافت می کند.

اما این در شرایطی است دریافت مبلغ از ناوگان ترکیه توجیه داشته و دلیل آن ارزان بودن بیش از حد قیمت گازوئیل در ایران است چرا که قیمت سوخت گازوئیل در ایران 600 تومان اما در ترکیه این مبلغ معادل یک یورو چیزی معادل 50 تا 60 هزار تومان ایران است.

فعالان حمل و نقلی در عین حال پیش بینی می کنند در صورتی که اخذ این مبالغ از ناوگان تایید و مستمر شود هزینه حمل و نقل برای صاحبان کالا با ناوگان ایرانی به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و ترجیح صاجبان کالا حمل و نقل با ناوگان ترکیه ای خواهد بود، موضوعی که در نهایت به نابودی حمل و نقل بین امللی کشور منجر خواهد شد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours