قیمت خودروهای تجاری در بازار یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱

به گزارش کامیون نیوز –  شیلر: ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن: ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶ تن جاخوابدار: ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵ تن: ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۵.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولردرجا: ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور با کولرو کیت: ۵‌.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیمامدل ۱۴۰۲: ۶.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوجفت: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

قیمتهای فوق برای مدل ۱۴۰۱، بدون مالیات نقل و انتقال بوده ومالیات نقل و انتقال خودرو باخریدار می باشد.

 قیمت های فوق بدون کاربری و با پلاک گذرموقت (به استثنای کشنده) می باشد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours