اعلام جزئیات سهمیه ارز کامیون‎داران؛ از این طریق تهیه کنند/ عکس

به گزارش کامیون نیوز – بر اساس مقررات به‌روز شده در زمینه ارز، مردم می‌توانند ارز غیربازرگانی یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه ناخدا یا همان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ مورد ذکر شده منطبق باشد.

ارز رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، یکی از مصارف ارزی است که در مقرارت ارزی بانک مرکزی تعریف شده و بر اساس آن تأمین و انتقال پرداخت ارز به صورت (اسکناس) به رانندگان کامیون‌های ایرانی بخش حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان با رعایت موارد ذیل بلامانع است.

تأمین و انتقال یا پرداخت ارز به صورت اسکناس بابت هر سفر رانندگان مذکور به منظور خروج از کشور بلامانع است.

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک به هنگام ارائه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه، کارت ملی و دفترچه خروج راننده بوده و ضمناً لازم است تصویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.

در صورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال پرداخت ارز به صورت (اسکناس) پس از انجام سفر با دریافت مدارک مربوطه فوق مشروط به انجام سفر مربوطه با تأیید (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) بلامانع است.

چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده، باشد تأمین و انتقال یا پرداخت ارز بابت سفر جدید منوط به حصول اطمینان از مسافرت راننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی (ممهورشدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج و ورود از به کشور یا دفترچه خروج راننده است. در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه کارت، حواله و … انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک است.

جزییات تخصیص ارز به کامیون‌داران برای هر سفر خارجی

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours