قیمت روز کامیون؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش کامیون نیوز – ما در این بخش سایت قیمت انواع کامیون را برای شما به نمایش گذاشته ایم و سعی کردیم قیمت های لحظه ایی انواع کامیون صفر و قیمت انواع کامیون کارکرده را برای شما منتشر کنیم..قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیون که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.

دقت فرمایید قیمت کامیون ها با توجه به نوسانات بازار لحظه ایی است و از همین نظر قیمت کامیون هایی که اعلام می‌شود حدودی است و حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قیمت هر کامیون می‌تواند کمتر یا بیشتر باشد.

نام سال ساخت KM قیمت روز (تومان)
دیما ۱۴۰۲ ۰
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارتا۵۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کامل۵۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شکموتو ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۲۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرس ۱۴۰۲ ۰
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اتامان جدید ۱۴۰۲ ۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ویرا ۴۹۰(شاکمان) ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۰
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۰
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۰
۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۸۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۶۰ ۱۳۸۵ ۲۲۰۰۰۰۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۲۰۲۰ ۱۰۰۰۰۰
۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا ار۴۵۰ ۱۳۹۷ ۴۰۰۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیاجی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۵۰۰۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۲۰۱۴ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا جی۴۰۰ ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس نرمال ۲۰۲۳ ۰
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۳ ۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو پرمیوم۴۶۰ ۲۰۱۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۰
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۰
۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داف کارکرده ۲۰۱۹ ۳۰۰۰۰۰
۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف یوتری ۲۰۱۳ ۱۲۰۰۰۰۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۱۳۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۸۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۹۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام باری دهچرخ ۱۳۸۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۲ کمپرسی ۱۳۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ۱۳ کمپرسی ۱۳۹۰ ۱۳۰۰۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف ام ایکس ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اتگو باری دهچرخ ۱۳۸۶ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز اکسوز تک ۱۹۳۵ ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور جفت کمپرسی ۱۳۸۶ ۱۵۰۰۰۰۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو باری دهچرخ ۱۳۸۸ ۲۰۰۰۰۰۰
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اویکو هشت چرخ ۱۳۹۲ ۲۰۰۰۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو باری ۱۴۰۲ ۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو جفت کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
امیکو تک کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور کمپرسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دوو باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما باری تک ۱۴۰۲ ۰
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours