تردد نزدیک به ۳۳ هزار کامیون از مرز پلدشت

به گزارش کامیون نیوز؛ محمدرضا دربندی مدیر پایانه مرزی پلدشت با اشاره به اینکه پایانه مرزی پلدشت یکی از مهمترین معابر زمینی کشور است، گفت: طی ۹ ماهه سالجاری، ۳۲ هزار و ۷۷۴ دستگاه کامیون از این مرز عبور کرده که نسبت به سال قبل، ۱۵۷درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه متوسط تردد روزانه کامیون از این مرز ۱۱۹ دستگاه است، تصریح کرد: طی این مدت ۸ هزار و ۷۷۲ دستگاه کامیون ایرانی و ۱۹ هزار و ۸۳۶ کامیون خارجی از کشور خارج شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خروج کامیون ایرانی ۱۵ درصد افزایش و کامیون خارجی ۴۸۰ درصد افزایش دارد.

وی اظهارکرد: تعداد کامیون ورودی ایرانی از طریق این مرز ۴هزار و ۱۴ دستگاه و کامیون خارجی ۱۵۲ دستگاه بوده که این تعداد نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۴۴ درصد افزایش و ۲۱۰ درصد افزایش دارد.

مدیر پایانه مرزی پلدشت با اشاره به وضعیت رویه های گمرکی پلدشت، افزود: تمامی رویه های گمرکی در پایانه مرزی پلدشت فعال بوده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours