قیمت کامیون | قیمت روز ماشین سنگین و انواع کشنده

به گزارش کامیون نیوز – نمایشگاه داران کامیون تهران قیمت روز انواع کامیون و کشنده وارداتی و تولید داخل در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ را به شرح ذیل اعلام کردند.

نام سال ساخت کارکرد (کیلومتر) قیمت روز (تومان)
دیما ۱۴۰۱ ۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما جدید ۱۴۰۱ ۰
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما جدید ۱۴۰۲ ۰
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۱ ۰
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۱ ۰
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۲ ۰
۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۰
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرس ۱۴۰۲ ۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی ۱۴۰۱ ۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۱ ۰
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۰
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۱ ۰
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۰
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۱ ۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۰
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۸۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۶۰ ۱۳۸۵ ۲۲۰۰۰۰۰
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۵۰ ۲۰۱۸ ۱۰۰۰۰۰
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۵۰ ۱۳۹۷ ۴۰۰۰۰۰
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۱۰ ۱۳۹۸ ۵۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۰۰ ۲۰۱۴ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۰۰ ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس نرمال ۲۰۲۲ ۰
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۲ ۰
۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو پرمیوم۴۶۰ ۲۰۱۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۰
۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۰
۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف کارکرده ۲۰۱۹ ۳۰۰۰۰۰
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف یوتری ۲۰۱۳ ۱۲۰۰۰۰۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۱۳۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۸۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۹۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours