آمار تولید انواع کامیون در سال ۱۴۰۱

به گزارش کامیون نیوز – این آمار مخصوص سال ۱۴۰۱ بوده و به تفکیک مدل خودرو و همچنین شرکت سازنده خودرو، اعلام شده است:

فهرست پرتیراژترین کامیون‌های کشنده در سال ۱۴۰۱
مدل کامیون شرکت سازنده تولید سال ۱۴۰۱
کشنده فوتون H4 ایران خودرو دیزل ۴,۲۴۶ دستگاه
کشنده دیما خودروسازی مایان ۱,۵۶۳ دستگاه
کشنده دافران H7  شایان دیزل ۱,۴۸۶ دستگاه
کشنده فوتون H5  ایران خودرو دیزل ۱,۳۳۲ دستگاه
کشنده امپاور BD500 بهمن دیزل ۱,۲۹۵ دستگاه
کشنده دایون ۴۱۸۱ آریا اورست ماشین ۱,۲۱۱ دستگاه
کشنده پیلسان ۴۸۰ مجتمع صنعتی پیلسان ۱,۰۱۰ دستگاه
کشنده فاو ۴۱۸۰ سیبا موتور ۹۰۱ دستگاه
کشنده دانگ فنگ KX سایپا دیزل ۸۴۷ دستگاه
کشنده سی‌اند‌سی ۴۸۰ آریا دیزل ۶۲۹ دستگاه
کشنده شکموتو X5000 آرین دیزل ۱۵۹ دستگاه
کشنده پیلسان ۴۴۰ اتومات مجتمع صنعتی پیلسان ۱۴۴ دستگاه
کشنده اتامان ایران خودرو دیزل ۱۳۱ دستگاه
کشنده فاو HCV01 سیبا موتور ۶۰ دستگاه
کشنده فاو J6-480 سیبا موتور ۶۰ دستگاه
کشنده تک محور سروش دیزل مبنا ۵۷ دستگاه
کشنده پیلسان ۴۴۰ دستی مجتمع صنعتی پیلسان ۴۸ دستگاه
کشنده کاماز ۵۴۹۰ رخش خودرو دیزل ۴۶ دستگاه
کشنده بنز ۱۹۳۰ ایران خودرو دیزل ۲ دستگاه
کشنده بنز ۲۶۳۰ ایران خودرو دیزل ۱ دستگاه

*آمار فوق از سوی وزارت صمت اعلام گردیده است. 

فهرست پرتیراژترین شرکت های خودروساز در سال ۱۴۰۱
شرکت سازنده تولید سال ۱۴۰۱ سهم از بازار
ایران خودرو دیزل ۵,۷۱۲ دستگاه ۳۷٫۵۰%
خودروسازی مایان ۱,۵۶۳ دستگاه ۱۰٫۲۶%
 شایان دیزل ۱,۴۸۶ دستگاه ۹٫۷۵%
بهمن دیزل ۱,۲۹۵ دستگاه ۸٫۵۰%
آریا اورست ماشین ۱,۲۱۱ دستگاه ۷٫۹۵%
مجتمع صنعتی پیلسان ۱,۲۰۲ دستگاه ۷٫۸۹%
سیبا موتور ۱,۰۲۱ دستگاه ۶٫۷۰%
سایپا دیزل ۸۴۷ دستگاه ۵٫۵۶%
آریا دیزل ۶۲۹ دستگاه ۴٫۱۳%
آرین دیزل ۱۵۹ دستگاه ۱٫۰۴%
سروش دیزل مبنا ۵۷ دستگاه ۰٫۳۷%
رخش خودرو دیزل ۴۶ دستگاه ۰٫۳۰%

*آمار فوق از سوی وزارت صمت اعلام گردیده است. 

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours