قیمت جدید انواع کامیون و کامیون کشنده در ۱۵ تیر ۱۴۰۲

به گزارش کامیون نیوز – لیست قیمت جدید انواع کامیون و کشنده وارداتی و تولید داخل در تاریخ چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ توسط نمایشگاه داران کامیون تهران اعلام شد.

نام محصول مدل قیمت (میلیارد تومان)
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۸/۶۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۸/۳۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۱۱/۵۰۰
رنو تی نیوفیس نرمال ۲۰۲۲ ۸/۴۰۰
رنو تی نیوفیس های ۲۰۲۲ ۸/۷۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
۱۹۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۳/۱۰۰
۱۹۲۴ باری ۱۴۰۲ ۳/۱۳۰
۲۶۲۴ کمپرسی ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
۲۶۲۴ باری ۱۴۰۲ ۴/۳۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۹/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۹/۲۰۰
اف اچ ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۱۱/۰۰۰
اف اچ ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۱۱/۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۱۲/۵۰۰
فاو تک ۱۴۰۲ ۴/۲۵۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۲ ۴/۵۰۰
فاو کشنده کمپرس ۱۴۰۲ ۴/۴۰۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۴/۶۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۴/۰۵۰
دافران ۱۴۰۲ ۴/۶۵۰
دیما ۱۴۰۲ ۵/۳۰۰
پیلسان ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۵/۴۰۰
کا ایکس ۴۸۰ ۱۴۰۲ ۴/۹۵۰
امپاور ۱۴۰۲ ۴/۷۵۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours