کمپانی Loadsmith و تکنولوژی خودران کودیاک در حمل و نقل

Kodiak Robotics Level 4 Autonomous Truck

به گزارش کامیون نیوزLoadsmith یک پلتفرم لجستیک شخص ثالث پیشرو است که دفتر مرکزی آن در دنور، کلرادو، با شعبه‌هایی در چاتانوگا، تنسی وفینیکس، آریزونا قرار دارد. Loadsmith که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد با بزرگترین شرکت های حمل و نقل آمریکایی، برای ارائهخدمات مدیریت تجاری و حمل و نقل کار کرده است. Loadsmith با استفاده از آخرین فناوری حمل و نقل، یک تجربه لجستیک حمل ونقل یکپارچه ایجاد کرده و راه حل های نوآورانه ای را برای مشتریان و شرکای خود ارائه می دهد.

کمپانی Loadsmith با تجهیز ۸۰۰ کامیون به فناوری خودران کودیاک یا کودیاک درایور، پیشرفت و تحول بزرگی در صنعت حمل ونقل ایجاد خواهد کرد. کامیون‌های خودران مجهز به کودیاک درایور به عنوان پایه‌ای برای شبکه تازه تاسیس باربری Loadsmith (LFN)، اولین شرکت حمل‌ونقل بار که به‌طور خاص برای کامیون‌های خودران ساخته شده است، عمل خواهند کرد.

تکنولوژی خودران کودیاک

کودیاک امروز اعلام کرد که Loadsmith 800 کامیون را به فناوری خودران کودیاک یعنی Kodiak Driver مجهز خواهد کرد. کامیون‌های مجهز به کودیاک درایور خودران قرار است در مسیرهای طولانی بزرگراه‌های بین ایالتی مورد استفاده قرار گیرند.

پلتفرم Loadsmith 6000 تریلر را در سراسر شبکه مستقر می کند و کامیون‌های خودران و کامیون های راننده محور را به طور مکملجفت می کند تا پروژه ها را پیش ببرد.

اولین کامیون های Loadsmith مجهز به سیستم Kodiak قرار است در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تحویل داده شوند.

برت سوما، موسس و مدیر عامل Loadsmith، گفت: «همکاری Loadsmith با Kodiak بر این باور استوار است که صنعت حمل‌ونقلدر حال آماده شدن برای یک تحول عمیق تکنولوژیکی است

تخصص Loadsmith در طراحی شبکه و اجرای حمل و نقل همراه با بهترین فناوری حمل و نقل خودران کودیاک مدل همکاری جدیدیرا نشان می دهد که چگونه دو شرکت می توانند برای آغاز دوره جدیدی از حمل و نقل با یکدیگر همکاری کنند.

کمپانی کودیاک همچنین شراکت خود را با CR England، Tyson، Ikea، Werner و Forward نیز اعلام کرده است.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours