شماره گذاری کامیون های دست دوم خارجی؛ نردبانی برای بالا رفتن دلال ها؟

به گزارش کامیون نیوز – آنان معتقدند هیچ راننده فرسوده سوار واقعی با واردات کامیون های دست دوم و فروش و نوسازی ناوگان فرسوده مشکلی ندارد و اگر این واردات و فروش یا نوسازی با شرایط متناسب با شرایط جامعه و حمل و نقل و عرضه و تقاضای بار صورت می گرفت تمامی رانندگان خود داوطلب این کار بوده و با آغوش باز به پیشواز این طرح می رفتند.

به اعتقاد فرسوده سواران، دلیل مخالفت برخی رانندگان و کامیونداران با واردات و فروش کامیون های دست دوم وارداتی، این است که عده ای به خاطر منافع و سود بیشتر با معیشت و وسیله کسب درآمد آنان بازی کرده و آن را به چشم نردبان برای بالا رفتن می بینند.

رانندگان و کامیونداران تاکید می کنند: اکثر خریداران کامیون های وارداتی، این کشنده ها را در داخل گمرگ ها و لب مرزها با وارد کنندگان معامله کرده بودند و آنقدر ذوق زده بودند که چشم را به روی واقعیت ها و شرایط (شماره گذاری، ترخیص، اسقاط و…) نیز بسته بودند و در بین آنان رانندگانی هم بودند که کشنده های مدل بالا (اف هاش مدل ۸۴ و …) داشتند که آن زمان به بهترین قیمت آنها را به فروش رسانده و همین وارداتی ها را در ابتدای کار با مبالغ ناچیز خریداری کردند و اصلا راننده فرسوده سوار نبودند.

آنان می گویند: اگرچه برخی نیز زندگی و دار و ندار خود را فروختند و پای این کامیون ها گذاشتند اما این اشخاص بیشتر کسانی هستند که آپارتمان اضافی، زمین کشاورزی، طلاهای همسر و یا خودروی سواری خود را فروخته و وارد این شغل شده و می خواهند کامیونداری کنند.

رانندگان فرسوده سوار خاطر نشان می کنند که افراد مذکور  هیچ وقت فرسوده سوار نبودند و این گونه نبوده که کامیون های اسقاطی خود را که همه زندگی فرسوده سواران است، فروخته باشند تا با این کامیون ها جایگزین نمایند.

رانندگان و کامیونداران فرسوده سوار همچنین تاکید می کنند که در پایانه های بار استان های مختلف تعداد زیادی فرسوده سوار  و مالکان کامیون های مشاهده می شوند که متاسفانه نتوانسته اند با شرکت در طرح واردات کامیون های خارجی، کامیون فرسوده خود را با کامیون های وارداتی جایگزین کنند و این در حالی است که این افراد کامیوندار واقعی و فرسوده سوار بودند نه جزو تازه واردان و سارقان صنعت حمل و نقل جاده ای (زمین فروش، طلا فروش، آپارتمان فروش و … ).

به گفته رانندگان فرسوده سوار، این در شرایطی است که طرح واردات کامیون های دست دوم با هدف نوسازی کامیون های فرسوده و برای فرسوده سواران تعریف شده بود نه آپارتمان فروش و طلافروش و زمین فروش.

آنان می گویند: اگر در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت می گرفت مشخص می شد کسانی که جلوی سازمان ها و مجلس و دولت و … بست می نشستند و تجمع می کردند فرسوده سواران واقعی نبودند اما به نظر می رسد چنین ارزیابی صورت نگرفت و در نهایت قوانین به نفع این افراد و به ضرر فرسوده سواران واقعی تغییر کرد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours