فروش ویژه کامیون ۲۶۳۱ و ۱۹۲۹ آمیکو

به گزارش کامیون نیوز – شرکت آمیکو قیمت کامیون جفت محور ۲۶۳۱ را در نمایشگاه معدن، صنایع معدنی و ماشین آلات راهسازی کرمان ۱۴۰۲ به صورت نقدی ۵ میلیارد ۵۵۰ میلیون تومان و قیمت کامیون آمیکو ۱۹۲۹ تک محور را ۴ میلیارد تومان اعلام کرده و شزایط فروش ویژه نمایشگاهی دو کامیون آمیکو ۲۶۳۱ و ۱۹۲۹ نیز در این رویداد اعلام شده است.

شرایط فروش ویژه نمایشگاهی کامیون آمیکو ۲۶۳۱ به صورت نقدی- اعتباری هم بدین صورت بوده که ۶۰ درصد مبلغ ذکر شده به صورت نقد، ۳۰ درصد مبلغ هم یک ماه بعد و ۱۰ درصد باقیمانده ۵ روز پیش از تحویل باید پرداخت شود. در این شرایط هم قیمت ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

شرایط فروش لیزینگی کامیون ۲۶۳۱ آمیکو هم بدین صورت بوده که قیمت پایه بدون احتساب سود لیزینگ ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است. خریدار می بایست ۷۰ درصد مبلغ رو نقد و ۳۰ درصد باقیمانده را در تسهیلات بکساله پرداخت کند.

شرکت ارس خودرو دیزل موعد تحویل کامیون آمیکو ۲۶۳۱ را ۷۵ روز کاری اعلام کرده است.

شرایط فروش نمایشگاهی کامیون آمیکو ۱۹۲۹ تک

قیمت کامیون آمیکو ۱۹۲۹ تک توسط این شرکت در نمایشگاه معدن و ماشین آلات راهسازی کرمان ۱۴۰۲ به صورت نقدی ۴ میلیارد تومان اعلام شده است. شرایط فروش نقدی-اعتباری کامیون ۱۹۲۹آمیکو تک هم به این صورت بوده که ۶۰ درصد مبلغ به صورت نقدی و ۳۰ درصد یک ماه پس از ثبت نام و ۱۰ درصد باقیمانده ۵ روز قبل از تحویل می بایست توسط مشتری پرداخت شود.

موعد تحویل کامیون ۱۹۲۹ آمیکو تک هم ۷۵ روز کاری اعلام شده است.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours