قیمت روز کامیون | قیمت روز ماشین سنگین و انواع کشنده

به گزارش کامیون نیوز – ما در این بخش سایت باکامیون قیمت انواع کامیون را برای شما به نمایش گذاشته ایم و سعی کردیم قیمت های لحظه ایی انواع کامیون صفر و قیمت انواع کامیون کارکرده را برای شما منتشر کنیم..قیمت ها روزانه بر اساس کمترین حد قیمت هر کامیون که در بازار به شیوه های مختلف توسط مالکان اعلام میگردد تغییر میکند.

 

نام سال ساخت کارکرد (کیلومتر) قیمت روز (تومان)
دیما ۱۴۰۱ ۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما جدید ۱۴۰۱ ۰
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیما جدید ۱۴۰۲ ۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیلسان۴۸۰ ۱۴۰۱ ۰
۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۱ ۰
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کا ایکس۴۸۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۱ ۰
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ام پاور ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو تک ۱۴۰۱ ۰
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کشنده ۱۴۰۱ ۰
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فاو جفت کمپرس ۱۴۰۱ ۰
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی ۱۴۰۱ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سی اند سی ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۱ ۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۶۰ ۱۴۰۲ ۰
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۱ ۰
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ۴۳۰ ۱۴۰۲ ۰
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۱ ۰
۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دافران ۱۴۰۲ ۰
۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۱ ۰
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دایون نیوفیس ۱۴۰۲ ۰
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۱۹۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴کمپرس.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۱ ۰
۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز۲۶۲۴باری.شاسی ۱۴۰۲ ۰
۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۷ ۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۱۳۹۸ ۰
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۴۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۵۰۰ ۲۰۲۳ ۰
۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۸۰ ۱۳۹۱ ۱۵۰۰۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اف اچ۴۶۰ ۱۳۸۵ ۲۲۰۰۰۰۰
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا اس۵۰۰ ۲۰۲۲ ۰
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۵۰ ۲۰۲۲ ۱۰۰۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۵۰ ۱۳۹۷ ۳۰۰۰۰۰
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۱۰ ۱۳۹۸ ۵۰۰۰۰۰
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۰۰ ۲۰۱۴ ۲۰۰۰۰۰۰
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسکانیا۴۰۰ ۱۳۹۸ ۳۰۰۰۰۰
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس نرمال ۲۰۲۲ ۰
۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۲ ۰
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنوتی ۴۸۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ نرمال ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تی ۵۲۰ های ۲۰۱۸ ۳۰۰۰۰۰
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو پرمیوم۴۶۰ ۲۰۱۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف نیوفیس ۲۰۲۲ ۰
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف فیس قدیم ۲۰۲۲ ۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف کارکرده ۲۰۱۹ ۳۰۰۰۰۰
۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داف یوتری ۲۰۱۳ ۱۲۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس۱۸۵۱ ۲۰۲۲ ۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکتروس ۱۸۵۱ ۱۳۸۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۸۳ ۲۲۰۰۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اکسور۱۸۴۳ ۱۳۹۳ ۱۷۰۰۰۰۰
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours