آخرین قیمت کامیون در بازار آزاد + پنجشنبه 28 اردیبهشت

به گزارش کامیون نیوز – قیمت خودروهای تجاری در بازار 28 اردیبهشت ۱۴۰۲

شیلر: ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن: ۱.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۶تن جاخوابدار: ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فورس ۸.۵تن: ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۱۹۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ باری مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کامیون ۲۶۲۴ کمپرسی مدل ۱۴۰۲: ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون ۴۳۰مدل ۱۴۰۲: ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور: ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولردرجا: ۵.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده امپاور باکولروکیت: ۵‌.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده دیمامدل ۱۴۰۲: ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فوتون اچ۵ مدل ۱۴۰۲: ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوتک: ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کشنده فاوجفت: ۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پیکاپ فوتون دیزل: ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت های فوق برای مدل ۱۴۰۱، بدون‌کاربری، بدون مالیات نقل وانتقال، با پلاک گذر (بجز کشنده)، ومالیات نقل و انتقال خودرو باخریدار می باشد.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours