عرضه ۴۷۵ دستگاه کامیون و کامیونت در بورس کالا

به گزارش کامیون نیوز – ۸۰ دستگاه کامیون کشنده فاو متعلق به سیباموتور، ۱۳۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور، ۲۰۰ دستگاه کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تنی و ۶۵ دستگاه کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تنی متعلق به بهمن دیزل روی تابلو می روند.

جزییات عرضه ۴۷۵ دستگاه کامیون وکامیونت که سه شنبه هفته آینده ۱۲ اردیبهشت روی تابلو می رود، به شرح زیر است:

کامیون کشنده فاو

 • عرضه کننده: سیباموتور
 • تعداد: ۸۰ دستگاه
 • قیمت پایه: ۳ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان
 • تاریخ عرضه: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • تاریخ تحویل: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
 • پیش پرداخت: ۵۰ درصد

کامیون کشنده امپاور

 • عرضه کننده: بهمن دیزل
 • تعداد: ۱۳۰ دستگاه
 • قیمت پایه: ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
 • تاریخ عرضه: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • تاریخ تحویل: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
 • پیش پرداخت: ۵۰ درصد

کامیونت فورس کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری

 • عرضه کننده: بهمن دیزل
 • تعداد: ۲۰۰ دستگاه
 • قیمت پایه: یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان
 • تاریخ عرضه: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • تاریخ تحویل: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
 • پیش پرداخت: ۵۰ درصد

کامیونت فورس کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری

 • عرضه کننده: بهمن دیزل
 • تعداد: ۶۵ دستگاه
 • قیمت پایه: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • تاریخ عرضه: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
 • تاریخ تحویل: ۱۲ تیر ۱۴۰۲
 • پیش پرداخت: ۵۰ درصد

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours