دلایل روغن سوزی خودرو چیست؟

به گزارش کامیون نیوز – بسیار پیش آمده حین رانندگی، متوجه شویم از اگزوز خودرو دودی سیاه خارج می شود اما دلیل آن را نمی دانیم. بسیاری از خودروها به دلیل افزایش سن و فرسودگی، بیشتر از روغن موتور استفاده می‌کنند.

روغن سوزی، مشکلی رایج است که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند به موتور خودرو آسیب جدی وارد کند. عوامل مختلفی به جز افزایش سن، باعث روغن سوزی خودرو می شوند که شامل سوپاپ سوخته، راهنما و حلقه‌های پیستون است که همه آن‌ها می‌توانند باعث شوند که روغن به محفظه‌های احتراق راه پیدا کند.

اما ایراد کار در همینجاست، چرا که اگر روغن موتور وارد محفظه احتراق شود، می‌سوزد  حتی اگر میزان کمی روغن وارد موتور شود دیگر نمی تواند دود آبی رنگ را در اگزوز ایجاد کند و این یکی از نشانه های روغن سوزی در خودرو است.

روغن سوزی در انواع خودروها متفاوت است و ممکن است در یکی بیشتر و در دیگری کمتر باشد. با وجود اینکه روغن سوزی یک مشکل نسبتاً شایع است، تولید کنندگان راهنمایی یکنواختی در این مورد ارائه نمی‌دهند، بنابراین آنچه ممکن است برای یک موتور طبیعی باشد برای موتور دیگر بیش از حد است.

اما سوالی که اکنون پیش می آید دلیل روغن سوزی است. شکستن یک یا چند رینگ پیستون، خوردگی یا ساییدگی جداره سیلندر یا پیستون، خرابی لاستیک گیت، خرابی شاتون‌ها، خرابی کاسه نمد، خرابی یاتاقان‌ها، اصطکاک شدید گیت سوپاپ و خرابی واشر سرسیلندر از دلایل شایع روغن سوزی در خودرو به شمار می روند.

حال چگونه تشخیص دهیم که خودرو به روغن سوزی افتاده است؟، در قدم اول بررسی کنید که دود آبی رنگ از لوله اگزوز خارج می شود یا خیر؟ دلیل دیگر کم شدن دائم روغن و وجود علائم نشت روغن در یک یا چند ردیف دهانه شمع است. همچنین چربی سر شمع، چرب و روغنی شدن دستمال یا انگشت کشیده شده به درون لوله اگزوز، بوی سوختن روغن در محفظه موتور  نیز از دیگر نشانه های روغن سوزی خودرو است.

اما با خودرویی که به روغن سوزی افتاده است باید چه کنید؟  وقتی روغن به محفظه احتراق نشت می‌کند، یک مشکل جدی به وجود آمده است که باید در اسرع وقت آن را حل کرد. با توجه به عدم یکنواختی در مورد مصرف روغن، بهترین روش این است که مرتباً سطح روغن خود را بررسی کرده و در صورت سوختن روغن سوزی، به دنبال مکانیکی برای رفع نشتی باشید.

مطالب بیشتر

مطالب بیشتر

+ There are no comments

Add yours